PATRONAT

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE PATRONATU MEDIALNEGO

1) Radio RDN obejmuje patronatem medialnym przedsięwzięcia/imprezy/wydarzenia o zasięgu miejskim i regionalnym, których tematyka wspisuje się w działalność Radia RDN i profil słuchaczy tj. społeczna, kulturalna, muzyczna, edukacyjna, religijna i sportowa.
2) Radio RDN zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
3) W celu uzyskania patronatu medialnego należy wypełnić poniższy formularz i wysłać nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego wydarzenia na adres email lub listownie.
4) Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza i jego weryfikacji pracownik Radia RDN skontaktuje się z przedstawicielem wskazanym w formularzu celem ustalenia wzajemnych świadczeń informacyjno-promocyjnych.
5) Radio RDN decyduje o czasie antenowym i sposobie przekazywania informacji o danym przedsięwzięciu/imprezie/wydarzeniu.

małopolska

Radio RDN Małopolska
ul.Bema 14
33-100 Tarnów
z dopiskiem na kopercie: PATRONAT MEDIALNY

email: patronat@rdn.pl

nowy sącz

Radio RDN Nowy Sącz
pl. Kolegiacki 4
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem na kopercie PATRONAT MEDIALNY

email: promocjanowysacz@rdn.pl

Warianty bezpłatnego patronatu Radia RDN

Świadczenia informacyjno/promocyjne Radia RDN dla organizatora:

 • umieszczenie informacji prasowej na stronie rdn.pl w dziale patronat medialny (warunkiem umieszczenia, jest przesłanie tekstu i grafiki promującej wydarzenie)

Świadczenia promocyjne organizatora dla Radia RDN:

 • zamieszczenie logotypu radia na wszystkich nośnikach promocyjnych danego wydarzenia/imprezy (tj. plakaty, zaproszenia, slogany reklamowe, billboardy, bilety, ulotki, okładki itp.)
 • ekspozycja w widocznym miejscu banera/rollupa lub innego elementu systemu wystawienniczego radia w czasie wydarzenia/imprezy
 • reklama słowna tzn. wymienienie na rozpoczęciu imprezy lub w trakcie jej trwania Radia RDN  jako patrona medialnego
 • poinformowanie zaproszonych mediów podczas konferencji prasowej lub w informacjach prasowych wysyłanych do mediów o patronacie Radia RDN

Wariant płatnego patronatu Radia RDN (do wyboru, szczegóły i cennik do ustalenia w Biurze Reklamy i Promocji):

Możliwe świadczenia informacyjno/promocyjne Radia RDN dla organizatora:

 • obsługa serwisowa (zapowiedź) w serwisach informacyjnych
 • umieszczenie informacji prasowej na stronie rdn.pl w dziale patronat medialny (warunkiem umieszczenia, jest przesłanie tekstu i grafiki promującej wydarzenie)
 • obsługa reporterska (nagrania do serwisów lub obecność reportera na wydarzeniu i przygotowanie relacji)
 • wyprodukowanie i wyemitowanie spotu promującego wydarzenie lub emisję gotowego spotu, jeżeli organizator taki posiada, a Radio RDN zaakceptuje jego treść
 • zorganizowanie na antenie radia konkursu z nagrodami ufundowanymi przez organizatora (lub bilety)
 • rozmowa z organizatorem na żywo na antenie radia – konkretne pasmo i godzina rozmowy będą ustalane na bieżąco
 • relacje na żywo z wozu satelitarnego
 • plakatowanie
 • prowadzenie wydarzenia przez pracownika Radia RDN

Świadczenia promocyjne organizatora dla Radia RDN:

 • zamieszczenie logotypu radia na wszystkich nośnikach promocyjnych danego wydarzenia/imprezy (tj. plakaty, zaproszenia, slogany reklamowe, billboardy, bilety, ulotki, okładki itp.)
 • zamieszczenie logotypu radia na stronie organizatora
 • ekspozycja w widocznym miejscu banera/rollupa lub innego elementu systemu wystawienniczego radia w czasie wydarzenia/imprezy
 • reklama słowna tzn. wymienienie na rozpoczęciu imprezy lub w trakcie jej trwania Radia RDN  jako patrona medialnego
 • emisja spotu promocyjnego Radia RDN przed rozpoczeciem danej imprezy/wydarzenia (dostarcza radio)

FORMULARZ ONLINE

  WYBÓR ROZGŁOŚNI

  INFORMACJE O WYDARZENIU

  Czas trwania od (data, godzina)

  Czas trwania do (data, godzina)

  Czy organizator współpracował już wcześniej z Radiem RDN?
  TakNie

  DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

  WYDARZENIA

  NAJNOWSZE

  Skip to content