Stary Sącz: Rękopis wiersza ks. Tischnera w muzeum

Stary Sącz: Rękopis wiersza ks. Tischnera w muzeum

Jedyny zachowany rękopis wiersza ks. Józefa Tischnera trafił do Muzeum w Starym Sączu. Regionalna placówka otrzymała go od brata księdza prof. Mariana Tischnera. Jak informuje ofiarodawca – jego brat napisał kilkanaście wierszy w okresie nauki w liceum, jednak nie odnaleziono ich w rodzinnym archiwum. Brat księdza otrzymał rękopis od kolegi szkolnego ks. Tischnera – Józefa Klamerusa z Łopusznej. Przez najbliższy miesiąc oryginał będzie można oglądać na stałej wystawie poświęconej ks. Tischnerowi. Potem zastąpiony będzie kopią….

Więcej