Tarnów: Przetasowania kadrowe w ZDiK

Tarnów: Przetasowania kadrowe w ZDiK

  Będą zmiany organizacyjne i personalne w jednej z najważniejszych miejskich jednostek – dowiedziało się nieoficjalnie RDN Małopolska. Mowa o Zarządzie Dróg i Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, w którym od stycznia dyrektor i jeden z wicedyrektorów zamienili się miejscami. Kolejnych zmian należy się spodziewać już od połowy stycznia. Dużo zależy od głosowania nad budżetem, które zaplanowano na 12 stycznia. Do tego czasu Marian Ogrodnik, nowy szef jednostki, nie chce mówić o szczegółach. Wyjaśnia jedynie, że…

Więcej

Tarnów: Zmiany personalne w kluczowej jednostce magistratu

Tarnów: Zmiany personalne w kluczowej jednostce magistratu

  Zmiany personalne w jednej z najbardziej newralgicznych komórek Urzędu Miasta Tarnowa. Marian Ogrodnik będzie kierował Zarządem Dróg i Komunikacji, dotychczasowy dyrektor Krzysztof Kluza zostanie jego zastępcą. Jak podaje tarnowski magistrat, kilka dni temu Krzysztof Kluza złożył pismo, w którym poprosił prezydenta o zamianę zajmowanego stanowiska ze względów osobistych. W niedawnej rozmowie z RDN Małopolska Krzysztof Kluza relacjonował przebieg i kolejność planowanych w przyszłym roku w Tarnowie remontów, by nie doszło do paraliżu komunikacyjnego. –…

Więcej