Tarnów: Zielone światło dla wschodniej obwodnicy miasta

 

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała właśnie decyzję środowiskową w tej sprawie – dowiedziało się radio RDN. Oznacza to, że inwestor, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  może zmierzać do realizacji oprotestowanej przez mieszkańców Woli Rzędzińskiej drogi biegnącej po granicy Tarnowa i przez Wolę Rzędzińską.

To Gmina Tarnów i miasto przed kilkoma laty prosiły inwestora, by ten wariant był procedowany – wyjaśnia Paweł Kozioł, naczelnik tarnowskiego wydziału Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. – Każdy z tych zaproponowanych wariantów powodował, że będą wyburzenia i że będzie oddziaływanie na mieszkańców. Ten wariant zabezpiecza natomiast mieszkańców, którzy będą mieszkali przy obwodnicy, przed nadmiernym, ponadnormatywnym hałasem i wszystkimi innymi ponadnormatywnymi uciążliwościami. Dodatkowo w decyzji nałożyliśmy obowiązek ponownej oceny oddziaływania, żeby upewnić się, że żadne normy nie zostaną przekroczone – dodaje Kozioł.

jada

Mieszkańcy okolic Marusarz w Tarnowie i cała Wola Rzędzińska oprotestowały trasę. Wtedy Gmina Tarnów wycofała się z poparcia. Nikt nie kwestionuje tego, że obwodnica jest potrzebna miastu. Ale protestujący obawiają się negatywnych skutków – huku i spalin – nie chcą zaczynać życia gdzie indziej, mówią.

mieszkancy

Nikt w XXI wieku nie robi obwodnic w granicach miast, takie drogi odsuwa się jak najdalej. – Najgorzej będzie znosić te uciążliwości, gdy zostaniemy tu. – Można było wybrać taki kompromis, żeby nikomu nie robić krzywdy. My, mieszkańcy Woli Rzędzińskiej, czujemy się jak drugiego gatunku. Jak mieszka się od 40 lat tutaj, to ciężko tak wyprowadzać się – mówią.

mapa

Do wyburzenia na tej trasie jest 30 domów i 56 budynków gospodarczych.  Droga mogłaby powstać dopiero po 2023 roku, bo na razie nie ma na nią pieniędzy. A protestującym mieszkańcom pozostaje teraz odwołanie się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a potem ewentualnie jeszcze skarga do sądu administracyjnego.

Posłuchaj Pawła Kozioła:

Posłuchaj mieszkańców:

Jadwiga Kozioł