Uchodźcy z Ukrainy mają swoje miejsce w Tarnowie. Otwarto Centrum Integracji Ukraińskiej

Centrum Integracji Ukraińskiej w Tarnowie oficjalnie otwarte. zapewnia otoczenie opieką duchową, wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim, zajęcia z języka polskiego, angielskiego i ukraińskiego, opiekę nad dziećmi w świetlicy, warsztaty oraz promocję kultury i wolontariatu.