Nie ma porozumienia między pielęgniarkami a dyrekcją szpitala im. św. Łukasza. Groźba utraty 140 pracownic coraz bliżej?

Rozmowy pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek a dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala im. św. Łukasza nie przyniosły żadnego rezultatu. Brak jest porozumienia, a czasu coraz mniej. Jak mówi Przewodnicząca Związków Zawodowych Pielęgniarek … Czytaj dalej Nie ma porozumienia między pielęgniarkami a dyrekcją szpitala im. św. Łukasza. Groźba utraty 140 pracownic coraz bliżej?