Nowy Sącz: Poznaj „Źródła Pieśni Górali Nadpopradzkich”

Nowy Sącz: Poznaj „Źródła Pieśni Górali Nadpopradzkich”

„Źródła Pieśni Górali Nadpopradzkich” to efekt wieloletniej pracy pasjonatów gwary ludowej. Od lat gromadzili materiały, co nieraz oznaczało chodzenie od domu do domu. Wypytywali mieszkańców o teksty pieśni, które przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. W ten sposób powstała publikacja pełna słów i nut, które rozbrzmiewały w regionie. – Są teksty Lachów Sądeckich, pojawiają się też wpływy ze Spisza czy z Krościenka, jednak mimo wszystko wybija się nuta nadpopradzka – wymienia współautorka książki, Wanda Łomnicka-Dulak….

Więcej