Diecezja: Kapłani i biskupi o pracy zespołów synodalnych

Diecezja: Kapłani i biskupi o pracy zespołów synodalnych

  Przykład prac synodu rzymskiego stał się jednym z tematów prac Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Dodatkowo podczas spotkania omówione zostały najbliższe plany powołanych wcześniej zespołów. – Na przestrzeni wieków problemy Kościoła bardzo się zmieniły – uważa ks. prof. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła II – sekcja w Tarnowie.  – Problemy które mamy są niewątpliwie inne chociaż jak dokładnie to przeanalizowałem to mnóstwo rzeczy jest bliskich. Świat stał się globalną wioską….

Więcej

Tarnów: O wyzwaniach przed V Synodem Diecezji Tarnowskiej

Tarnów: O wyzwaniach przed V Synodem Diecezji Tarnowskiej

  Logo, propozycje ożywienia modlitwy za Synod, a także wyzwania stojące przed nowymi zespołami – to tematy kolejnego spotkania Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Obrady, które odbyły się w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie były poświęcone m.in. powołaniu Zespołów Przygotowawczych. Będzie ich 11. Na ich czele stanęli członkowie Komisji. –Mogą dobrać sobie współpracowników – specjalistów w danej dziedzinie, by rozpocząć opracowywanie tematów, które posłużą już przyszłym Komisjom Synodalnym – mówi przewodniczący Komisji bp Leszek Leszkiewicz….

Więcej

Diecezja: Pierwsze posiedzenie Komisji Przygotowawczej V Synodu

Diecezja: Pierwsze posiedzenie Komisji Przygotowawczej V Synodu

  –Pierwszym zadaniem Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej będzie zdiagnozowanie stanu Kościoła diecezjalnego – mówił podczas pierwszego spotkania gremium bp Leszek Leszkiewicz, przewodniczący prac komisji. Chodzi o to aby poznać mocne i słabsze strony życia parafii, oraz oczekiwania wiernych. W ten sposób będzie możliwe ukazanie problemów, które staną się materiałem do prac synodu. W spotkaniu uczestniczył również biskup ordynariusz Andrzej Jeż, który zaapelował aby komisja zaczęła szukać bardziej intensywnych form mobilizowania całej diecezji i…

Więcej

Diecezja Tarnowska: Będzie Synod, jest Komisja

Diecezja Tarnowska: Będzie Synod, jest Komisja

  Biskup tarnowski Andrzej Jeż zwołuje piąty Synod Diecezji Tarnowskiej. Został wydany dekret w tej sprawie. Powołano także Komisję Przygotowawczą. Tworzy ją 16 osób. Jak czytamy w dekrecie, Synod podejmie refleksję nad obecną sytuacją diecezji i stanem duszpasterstwa. Będzie on przebiegał pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”. Skład Synodu oraz sposób prowadzenia prac określi właściwy regulamin, którego opracowanie bp Jeż powierzył Komisji Przygotowawczej. Na jej czele stanął bp Leszek Leszkiewicz, a komisję tworzą kapłani m.in….

Więcej