Nowy Sącz: Projekt „Niepokalanki w Nowym Sączu”

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu rozpoczyna realizację projektu „Niepokalanki w Nowym Sączu”. W jego ramach przygotowana będzie wystawa oraz wydawnictwo naukowe.

Wystawa pt. „Niepokalanki w Nowym Sączu” ma na celu ukazanie historyczno-kulturowej spuścizny nowosądeckiego klasztoru ss. Niepokalanek. Ekspozycja obejmować będzie kilka tematycznych zagadnień związanych z obecnością tego zgromadzenia w Nowym Sączu dotyczących: założycielki klasztoru bł. Marceliny Darowskiej, historii założenia nowosądeckiego klasztoru, budowy kompleksu klasztornego wraz z planami architektonicznymi budynku i założenia parkowego, działalności edukacyjnej Niepokalanek oraz dzieł sztuki powstałych w klasztorze i dla klasztoru (malarstwo,
rzeźba, rzemiosło artystyczne), itp. 
 
Wystawie towarzyszyć będzie katalog naukowy, w którym znajdą się szerokie opracowania naukowe poszczególnych zagadnień zaprezentowanych na wystawie. Ekspozycja wpisze się w cykl wystaw zrealizowanych przez muzeum w latach ubiegłych, poświęconych klasztorom na pograniczu małopolsko-spiskim.
Organizatorami przedsięwzięcia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Małopolska. Projekt wspiera Miasto Nowy Sącz.