RDN: Zmiana w zarządzie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz

 

Decyzją biskupa tarnowskiego, ks. Krzysztof Orzeł, dotychczasowy wicedyrektor stacji będzie od 1 września Diecezjalnym Duszpasterzem Biura Pielgrzymkowego, Turystyki i Sanktuariów. Zastąpi go ks. Rafał Słomba z parafii św. Jadwigi w Dębicy, który przez ostatnie 10 lat pracował w dębickim liceum. Dziś wręczono oficjalne nominacje. Ks. Krzysztof Orzeł spędził w radiu ostatnie 8 lat. Przyjmuje nowe wyzwanie, bo, jak mówi, kapłan jest zawsze w drodze.

– Na pierwszym miejscu jesteśmy zawsze księdzem, duszpasterzem, tym, który głosi Ewangelię, a robimy to na różne sposoby – będąc na różnych stanowiskach, na które zostajemy powołani przez ks. biskupa. Dziś, w duchu duszpasterstwa, podejmuje to nowe zadanie – mówi.

sank1

Ks. Krzysztof Orzeł

Ks. Rafał Słomba zamienia kredę na mikrofon. I mimo że oficjalnie rozpocznie pracę od września, będzie się wcześniej przyglądał funkcjonowaniu rozgłośni. – Jest to rzeczywistość nowa, nie szkolna, ale radiowa. Z radiem związany byłem dotychczas poprzez osoby – mojego proboszcza, ks. Piaseckiego, ks. Krzysztofa i ks. Jacka. Natomiast radio od środka dopiero będę poznawał i tego radia będę się uczył – uzupełnia.

ks-raf3

Ks. Rafał Słomba

Ks. Krzysztof Orzeł obchodzi w tym roku 22-lecie posługi kapłańskiej, ks. Rafał Słomba – 13 – lecie. Funkcja wicedyrektora RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz związana jest głównie z koordynacją techniki i logistyki radia. Dyrektor ks. Jacek Miszczak odpowiada za stronę merytoryczną.

 

Posłuchaj ks. Krzysztofa Orła:

Posłuchaj ks. Rafała Słomby:

 

Dorota Kunc