Nowy Sącz: Poznaj „Źródła Pieśni Górali Nadpopradzkich”

„Źródła Pieśni Górali Nadpopradzkich” to efekt wieloletniej pracy pasjonatów gwary ludowej. Od lat gromadzili materiały, co nieraz oznaczało chodzenie od domu do domu. Wypytywali mieszkańców o teksty pieśni, które przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. W ten sposób powstała publikacja pełna słów i nut, które rozbrzmiewały w regionie.

Są teksty Lachów Sądeckich, pojawiają się też wpływy ze Spisza czy z Krościenka, jednak mimo wszystko wybija się nuta nadpopradzka – wymienia współautorka książki, Wanda Łomnicka-Dulak. – Były takie osoby, które miały w domu nawet po cztery zeszyty spisane tekstami pieśni i przyśpiewek. Mamy 1200 różnych pieśni, z których opublikowaliśmy ponad 400. Widać, że ten zbiór pieśni wcale nie wysycha – dodaje.

Więcej o „Źródłach Pieśni Górali Nadpopradzkich” usłyszycie w dzisiejszej audycji Ludzie są fajni po godz. 17.00. Zapraszamy.

Posłuchaj Wandy Łomnickiej-Dulak:
Jolanta Frączek