Tarnów: Protest w sprawie wschodniej obwodnicy przybiera na sile

 

Drogi nie chcą nie tylko mieszkańcy Woli Rzędzińskiej, ale i samego Tarnowa. Ci ostatni domagają się spotkania z władzami miasta, piszą też do radnych Rady Miejskiej.

Nie chcemy drogi, bo ona oznacza wyburzenia, a to nieraz dorobek całego życia – mówią. Jak wiecie z Wiadomości RDN, inwestycja ma skutkować wyburzeniem prawie 40 domów i ponad 50 budynków gospodarczych. – Nie zgadzamy się na budowę w trzeciej wersji, po prostu nie liczą się z mieszkańcami w ogóle. To jest mój nowy dom, teraz jak go wyburzą, będę musiała od zera zaczynać. Proponowaliśmy, by przesunęli tę trasę bardziej w stronę Woli Rzędzińskiej, tam jest mniej domów do wyburzenia. Złożyliśmy już wiele pism, teraz chcemy je złożyć do przewodniczącego Rady Rozwoju Miasta Tarnowa i czekamy na spotkanie – mówią mieszkańcy.

Mieszkańcy nie wykluczają, że będą blokować budowę, jeżeli nikt nie weźmie pod uwagę ich skarg. To grupa około trzystu osób.

marusarz3_tarnow
Nie ma czasu na korygowanie, miasto i gmina powinny usiąść do rozmów w sprawie wschodniej obwodnicy Tarnowa – uważa radny sejmiku województwa małopolskiego, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina, Grzegorz Kądzielawski. Jego zdaniem, jeżeli obydwa samorządy nie wykorzystają pieniędzy i szansy na budowę oprotestowanej drogi, mogą one przepaść zupełnie lub wizja odciążenia Tarnowa od ruchu tranzytowego oddali się na wiele lat.

To i tak już sporna obwodnica. O projekcie mówimy od lat, już dawno powinien być zrealizowany, a w dalszym ciągu jesteśmy w fazie koncepcyjnej – dodał Grzegorz Kądzielawski.

To komentarz do stanowiska wójta Grzegorza Kozioła, który pod wpływem protestów mieszkańców Woli Rzędzińskiej wycofał się z poparcia dla budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa. Teraz, po wydaniu decyzji środowiskowej, by uniknąć wyburzeń domów, postuluje korygowanie trasy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma takiego zamiaru. Grzegorz Kądzielawski uważa, że droga powinna biegnąć zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Do tematu będziemy wracać.

Posłuchaj mieszkańców:

Posłuchaj Grzegorza Kądzielawskiego:

Patrycja Wolnik, Dorota Kunc