Region: Ratownicy mogą dostać pieniądze na nowy sprzęt i szkolenia

Województwo Małopolskie właśnie ogłosiło konkurs. Do podziału jest okrągły milion. O dotacje mogą starać się zarówno ratownicy górscy jak i wodni. Także stowarzyszenia które oferują specjalistyczne szkolenia związane z ratownictwem.
Co roku pula do podziału jest coraz większa. W zeszłym roku było to 800 tysięcy. W poprzednich latach po około 300 tysięcy. Tym razem to okrągły milion. Pieniądze dzielone są zazwyczaj na kilkanaście jednostek i stowarzyszeń, dlatego warto się spieszyć  i poprzeć swój wniosek dobrym uzasadnieniem.

Dofinansowane może być zarówno zakup sprzętu czy przejście szkolenia przez samych ratowników a nawet psy tropiące. Termin składania wniosków upływa 5 maja br.

Wnioski w tegorocznej edycji konkursu należy składać do 5 maja br. osobiście na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie ‚Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2017 r.’.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do UMWM (a nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.

Maria Mółka