Machowa: Spór o kanalizację

 

Czy ścieki z gminy Pilzno mogą popłynąć do oczyszczalni w Tarnowie? To pomysł mieszkańców Machowej oraz właściciela firmy Taurus. Wieś od lat nie może doczekać się kanalizacji, a mieszkańcy muszą użytkować przydomowe zbiorniki. Ratunkiem ma być przyłącz do tarnowskiej oczyszczalni. Władze Pilzna nie chcą jednak inwestować w rurociąg, ze względu na inne wydatki budżetowe.

Pieniądze na ten cel chce wyłożyć właściciel firmy Taurus Stanisław Jarosz. Uważa on, że inwestycja pozwoli w najbliższych latach zaoszczędzić jemu oraz mieszkańcom wydatki związane z odprowadzaniem ścieków
My się zobowiązaliśmy wyłożyć pieniądze w kwocie 2,8 mln złotych na tranzyt kanalizacji w kierunku Tarnowa. Chcemy jedynie, by samorząd gminy Pilzno pomógł przejść przez działki mieszkańców Lipin, Łęk i Machowej. Za to ludzie będą mogli swoje gospodarstwa domowe podpiąć do sieci – dodaje Stanisław Jarosz.

Samorząd gminy Pilzno nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem. Zdaniem zastępcy burmistrza Pilzna – Krzysztofa Krawca, takie rozwiązanie jest nieekonomiczne. – Obawiamy się zwiększenia taryfy spowodowanej drogim utrzymaniem sieci tłocznej. Może to w przyszłości wpłynąć na zwiększenie opłat za kanalizację dla mieszkańców. W obecnej chwili mamy takie informacje, że Tarnów nie może poszerzyć swojej sieci o naszą gminę, bo jest tu strasznie rozproszona zabudowa na terenie kilku miejscowości – dodaje.

Tymczasem Tarnowskie Wodociągi chcą przyjmować ścieki z terenu gminy Pilzno. W tej sprawie rozmowy trwają już od kilku lat. Prezes Tarnowskich Wodociągów, Tadeusz Rzepecki, widzi możliwość przyłączenia dodatkowych miejscowości. – Ekonomiczne jest realne, jeżeli chodzi o doprowadzenie ścieków transportem ciśnieniowym do Pogórskiej Woli. Następnie wpadałyby one do naszego systemu kanalizacyjnego. W szczególności mogłoby to dotyczyć w pierwszej kolejności kilku miejscowości z terenu gminy Pilzno. Chodzi o Machową czy też Podlesie Machowskie – dodaje.

Pilzno woli jednak inwestować we własną oczyszczalnię ścieków i rozbudowę kanalizacji. Na ten cel otrzymało z budżetu Podkarpacia blisko 9 milionów złotych. Pieniądze mają zostać wydane na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej w mieście.

Rozmowy w sprawie kanalizacji mają być kontynuowane pod koniec marca. Mają do nich zasiąść samorządowcy, radni, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy Pilzno. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach i Pulsie Regionu o 15.30.

Posłuchaj Stanisława Jarosza:

Posłuchaj Krzysztofa Krawca:

Posłuchaj Tadeusza Rzepeckiego:

Grzegorz Golec