Tuchów: Zmarł redemptorysta o. Franciszek Szymski

 

W wieku 91 lat w Tuchowie zmarł o. Franciszek Szymski CSsR. Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana we wtorek, 14 marca o godz. 14.00 w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Pół godziny wcześniej wprowadzenie ciała do bazyliki i różaniec.

O. Franciszek Szymski urodził się 10.10.1926 r. w Myślenicach. 1 sierpnia 1946 roku rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. 2.08.1947 r. złożył śluby zakonne. W latach 1947-49 kontynuował naukę w gimnazjum i liceum redemptorystów (tzw. juwenat) w Toruniu. Następnie studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie (1949-54) i tam 20.06.1954 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Włodzimierza Jasińskiego.

Ukończył roczne przygotowanie homiletyczno-pastoralne (tzw. tirocinium) w Warszawie. Pracował jako misjonarz i rekolekcjonista w Tuchowie (1955-58), Toruniu (1958), Gdyni (1959-64). W tym czasie był represjonowany przez władze, spędził miesiąc w więzieniu w Gdańsku (1961). Następnie pracował w Braniewie jako misjonarz i spowiednik sióstr zakonnych (1964-1970). Potem został skierowany do Skarżyska-Kamiennej (1970-1984), gdzie pełnił posługę misjonarza, ekonoma domu, a także przełożonego miejscowej wspólnoty zakonnej (1978-84).

Od roku 1984 przebywał w Tuchowie, posługując jako misjonarz, dyrektor misji, spowiednik sióstr zakonnych. Jako emeryt pomagał w duszpasterstwie sanktuaryjnym. Zmarł 12.03.2017 r. w klasztorze w Tuchowie, w 91 roku życia, 70 roku życia zakonnego i 63 roku kapłaństwa.

źródło: Kuria Diecezjalna w Tarnowie