Region tarnowski: Małopolska wspiera sport

 

51 tysięcy złotych z województwa małopolskiego trafi na promocję sportu do regionu tarnowskiego. Władze małopolski rozstrzygnęły konkurs „Małopolska na sportowo”, w którym startować mogły kluby, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Wicemarszałek małopolski Stanisław Sorys tłumaczy, że województwo wspiera zarówno istniejące inicjatywy, jak i nowe przedsięwzięcia. – Staramy się wspierać oczywiście te, które dobrze wpisały się w krajobraz Małopolski sportowej, ale również bardzo doceniamy, też finansowo nowe przedsięwzięcia, nowe wydarzenia i życzymy wszystkiego najlepszego przede wszystkim ich organizatorom. Natomiast obserwujemy w tej chwili coraz większą liczbę grup sportowych, czy to uczniowskich klubów sportowych czy innych stowarzyszeń, które chcą bardzo ambitnie zagospodarować tę część – mówi.

Jak zapewnia wicemarszałek małopolski, województwo stara się wspierać aktywność społeczną Małopolan, a efekty tych starań są już widoczne. – Tutaj staramy się też tworzyć taką większą partycypację społeczną Małopolan w dystrybuowaniu tych środków finansowych i wydaje mi się, że ta aktywność, czy to w budżecie obywatelskim czy przy innych konsultacjach powoduje to, że mamy coraz więcej wniosków również z naszego subregionu. Przypominam sobie na początku, chociażby 2-3 lata temu ilość wniosków z naszego subregionu – praktycznie można było mówić o 1-2 wnioskach, teraz jest ich zdecydowanie więcej – przyznaje.

Wśród sześciu beneficjentów z regionu znalazły się między innymi uczniowskie kluby sportowe z Tarnowa i Klikowej czy Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.
W sumie o dofinansowanie starało się 199 instytucji z całej Małopolski, 120 z nich otrzyma wsparcie województwa.

A wśród nagrodzonych znalazły się między innymi projekty „Niewidomi na sportowo”, „Cykl zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody”, czy „Cykl Marszów Terenowych Nordic Walking 2017 – Polski Południowej”.

Posłuchaj Stanisława Sorysa:

Kuba Kusy