Region tarnowski: Grupa inicjatywna w walce o lepsze powietrze

 

Region walczy o czyste powietrze. Utrzymujący się w regionie tarnowskim smog nierzadko przekracza kilkunastokrotnie dopuszczalne normy. W tym celu samorządowcy i ekolodzy, a także Centrum Zdrowia Tuchów jednoczą siły. Podpisali tzw. ekodeklarację, w ciągu najbliższych dni mają edukować mieszkańców, a także zachęcać do wymiany pieców węglowych na nowoczesne systemy ogrzewania.

W tuchowskim szpitalu będzie można bezpłatnie wykonać badania spirometryczne. – Chcemy, by ta współpraca przyniosła korzyści – mówi Wiktor Chrzanowski, ekodoradca w tuchowskim magistracie.
Mamy nadzieję, że ta deklaracja nie będzie tylko spisanymi celami na kartce papieru, ale będzie rzeczywistym działaniem tych podmiotów, które się do tego zobowiązały. Naszym celem jest podniesienie świadomości mieszkańców o zanieczyszczonym powietrzu. Chcemy, żeby wiedzieli, jak je zatruwają, jakie są tego skutki dla zdrowia naszego i dzieci. To główny cel – dodaje.

Stowarzyszenie „Powietrze Tuchów” od kilku miesięcy monitoruje jakość powietrza w regionie. Jak mówi Sławomir Mikos, problem smogowy istniał od kilkudziesięciu lat, tylko w obecnych czasach dzięki profesjonalnym pomiarom jest tematem medialnym. – Zapewne przez te lata poprzednie problem istniał. Na szczęście mamy się na czym oprzeć, by pokazać lokalnej społeczności, ale też politykom i mediom, że ten problem w takich miastach jak Tuchów istnieje. Z własnej inicjatywy zainstalowaliśmy czujniki, które też pokazują w różnych lokalizacjach, jak ta jakość powietrza się układa. Przez edukację dotrzemy do celu, jakim jest czyste powietrze – mówi Sławomir Mikos ze Stowarzyszenia Powietrze Tuchów.

Gmina Tuchów prowadzi program, który ma wspierać rodziny zdecydowane na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne. Po dofinansowanie do wymiany pieca w kolejce ustawiło się blisko 600 rodzin z terenu całej gminy. Dodajmy, że według prognoz naukowców, jeśli tematem smogowym rządzący nie zajmą się na poważnie, skutki chorobowe u ludzi będą odczuwalne już niebawem. Więcej w dzisiejszym Pulsie Regionu po godzinie 15.30.

Ekodeklarację podpisali przedstawiciele samorządu gminy Tuchów, Centrum Zdrowia Tuchów oraz stowarzyszenia Eko-Aura.

Posłuchaj Wiktora Chrzanowskiego:

Posłuchaj Sławomira Mikosa:

Posłuchaj Tomasza Olszówki – prezesa Centrum Zdrowia Tuchów

Grzegorz Golec