Diecezja: Księża dyskutują o Synodzie

 

O przygotowaniach i wyzwaniach duszpasterskich związanych z V Synodem Diecezji Tarnowskiej rozmawiają kapłani z całej diecezji. To obok roli homilii główny temat Kongregacji Duszpasterskich.

Księża proboszczowie, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że wierni na razie niewiele wiedzą na temat Synodu. – Akcent położyliśmy na modlitwę – mówi ks. Janusz Paciorek, proboszcz w Łącku. – Modlimy się każdego dnia i w niedziele. Natomiast zainteresowanie być może będzie, jeśli będziemy wiedzieć więcej co należy do świeckich i parafian – dodaje.

Podobne spostrzeżenia ma ks. Wojciech Gałda, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni. – Szczerze mówiąc zainteresowanie Synodem jest niewielkie. Staraliśmy się w czasie kolędy zainteresować tą tematyką. W niedziele modlimy się za Synod, ale jeszcze daleko do tego, by ludzie zrozumieli potrzebę Synodu i czym jest Synod – dodaje.

kongregacja_seminarium
Biskup tarnowski Andrzej Jeż oczekuje od kapłanów podjęcia wyzwań, które niesie współczesny świat.
Synod oznacza wędrowanie razem. Chcemy przede wszystkim odkryć tę prawdę, iż jako Kościół tarnowski wspólnie przemierzamy rzeczywistość. Chcemy wspólnie zmierzać na drogach zbawienia. Chcemy podjąć nowe wyzwania, uwzględniając tradycję Kościoła – mówi.

Na czele Komisji Przygotowawczej ds. Synodu stoi bp Leszek Leszkiewicz. – Pierwsze spotkania z księżmi o Synodzie mają na celu to, by ta idea docierała do każdej parafii, wspólnoty. To zachęta, by popatrzeć na to wydarzenie na płaszczyźnie wiary – podkreśla.

Zdaniem ks. Piotra Cebuli, sekretarza Komisji, prace przygotowujące Synod są oparte na połączeniu tradycji i nowoczesności. – Rozwój Kościoła to nie rewolucja, tylko rozwój w Duchu św., który dokonuje się w integralnym połączeniu tradycji i nowoczesności. Opieramy się na dziedzictwie diecezji i jednocześnie otwieramy się na nowość – znaki czasu – dodaje.

Gościem kongregacji jest także ks. prof. Stanisław Dyk z KUL-u, który mówi do kapłanów także o roli homilii. – Homilia ma pomóc doprowadzić do spotkania między Bogiem żywym a człowiekiem. Homilia jest głoszeniem zbawienia. Wierni wychodząc z Eucharystii mają doświadczyć zbawienia – to jest ich wewnętrzna siła i to jest ich duchowa głębia – dodaje.

dsc09546

W sobotę ciąg dalszy Kongregacji Duszpasterskich w Wyższym Seminarium Duchownym, tym razem dla kapłanów z dekanatów podkarpackich.

Posłuchaj ks. Janusza Paciorka:

Posłuchaj ks. Wojciecha Gałdy:

Posłuchaj bpa Andrzeja Jeża:

Posłuchaj bpa Leszka Leszkiewicza:

Posłuchaj ks. Piotra Cebuli:

Posłuchaj ks. Stanisława Dyka:

Ewa Biedroń