Diecezja: Pierwsze posiedzenie Komisji Przygotowawczej V Synodu

 

Pierwszym zadaniem Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej będzie zdiagnozowanie stanu Kościoła diecezjalnego – mówił podczas pierwszego spotkania gremium bp Leszek Leszkiewicz, przewodniczący prac komisji. Chodzi o to aby poznać mocne i słabsze strony życia parafii, oraz oczekiwania wiernych. W ten sposób będzie możliwe ukazanie problemów, które staną się materiałem do prac synodu.

W spotkaniu uczestniczył również biskup ordynariusz Andrzej Jeż, który zaapelował aby komisja zaczęła szukać bardziej intensywnych form mobilizowania całej diecezji i wszystkich parafii do modlitwy w intencji Synodu.

Wkrótce ma zostać przygotowane również logo synodu, które będzie wykorzystywane w mediach i na stronach internetowych.

Członkowie komisji wysłuchali również referatu ks. prof. dra hab. Janusza Królikowskiego odnoszącego się do hasła synodalnego: ‚Kościół na wzór Jezusa Chrystusa”. Jak podkreśla ks. Andrzej Dudek, rzecznik prasowy Komisji Przygotowawczej to wzajemna relacja Kościoła i Jezusa Chrystusa ma być w centrum wszelkich rozważań synodalnych, ale nade wszystko ma stać się inspiracją do przygotowania stosownych pomocy w przeprowadzeniu całego procesu synodalnego.

Komisja Przygotowawcza V Synodu Diecezji Tarnowskiej, która po raz pierwszy spotkała się 23 stycznia została powołana w grudniu ubiegłego roku. Teraz będzie spotykać się raz w miesiącu.

Fot.: www.tarnow.gosc.pl