Tarnów: Przetasowania kadrowe w ZDiK

 

Będą zmiany organizacyjne i personalne w jednej z najważniejszych miejskich jednostek – dowiedziało się nieoficjalnie RDN Małopolska.

Mowa o Zarządzie Dróg i Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, w którym od stycznia dyrektor i jeden z wicedyrektorów zamienili się miejscami.

Kolejnych zmian należy się spodziewać już od połowy stycznia. Dużo zależy od głosowania nad budżetem, które zaplanowano na 12 stycznia. Do tego czasu Marian Ogrodnik, nowy szef jednostki, nie chce mówić o szczegółach. Wyjaśnia jedynie, że w tym roku zaplanowano wyjątkowo dużo prac na drogach, dlatego planowane są zmiany personalne oraz organizacyjne w strukturze Zarządu Komunikacji. – Część działów wzmocnimy, a część zadań wyłączymy do innych – wyjaśnia.

Wydzielamy z działu Remontu i Inwestycji dział Utrzymania Miasta, który będzie zajmował się bieżącymi  remontami, czyli łataniem dziur, utrzymaniem pasów drogowych, oświetleniem, letnim i zimowym oczyszczaniem, udrażnianiem kratek ściekowych, a dział realizacji remontów zintegrujemy z działem przygotowania inwestycji, żeby odciążyć tych ludzi od tych drobnych remontów i oczyszczania, by pracownicy zaangażowali się i skupili na dużych zadaniach – tłumaczy.

Ponieważ wciąż trwa opracowywanie schematu organizacyjnego ZDiK-u, urzędnicy nie chcą otwarcie informować o planowanych korektach personalnych.

– Jesteśmy w trakcie budowania nowej struktury i trudno mówić cokolwiek, jeżeli nie mamy jeszcze zatwierdzonego budżetu. Gdy już będzie,  będziemy znali wszystkie zadania na ten rok i zobaczymy, jak tymi siłami, które mamy, dysponować i ile będzie potrzebne i jakich stanowisk – dodaje.

Przypominamy, że radni przełożyli głosowanie nad budżetem na bieżący rok, co było precedensem w ostatnich latach.

Posłuchaj Mariana Ogrodnika:

Jadwiga Kozioł