Piwniczna: Po raz pierwszy mieszkańcy zdecydują na co wydać część pieniędzy gminy

 

Samorząd ogłosił pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego. Ile pieniędzy jest do podziału i na co mogą zostać wydane?

W tym roku mieszkańcy zdecydują jak wydać 100 tysięcy złotych. To najniższa kwota, spośród wszystkich proponowanych przez sądeckie samorządy. Składane projekty, podobnie jak w innych miejscach, mogą dotyczyć rozbudowy lub remontów infrastruktury, ale przede wszystkim projektów miękkich, czyli np. szkoleń, zakupu instrumentów czy strojów dla zespołów, tworzenia aplikacji czy organizacji imprez kulturalnych.

Osoby, które składają wnioski, muszą mieć minimum 16 lat. Każdy projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców. Po zakończeniu zgłaszania projektów zostaną one zweryfikowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. W jego skład mogą wchodzić sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. Weryfikacja wniosku przeprowadzona będzie pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości realizacji w ciągu roku, a także zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych kosztów utrzymania przez kolejne lata.

Wnioski można składać w magistracie do 28 lutego.

Maria Mółka
Fot.: piwniczna.pl