Region tarnowski: Co dla regionu z budżetu Małopolski?

 

Obwodnica Tuchowa, połączenie węzła autostrady w Wierzchosławicach, rozbudowa dróg wojewódzkich nr 984 oraz 973 – to tylko niektóre inwestycje, jakie w 2017 roku mają się rozpocząć w regionie tarnowskim. Te długoletnie przedsięwzięcia będą wspierane przez budżet Małopolski. Jak podkreśla zarząd województwa – to największy budżet w historii.

Planowane wydatki wynoszą prawie 2 mld zł (1856 mln złotych). W jaki sposób skorzystają z nich mieszkańcy regionu? Prawie 60 procent budżetu pochłoną inwestycje związane z transportem. Widać to między innymi właśnie w subregionie tarnowskim. W tym roku planowane jest wydanie 2,5 miliona złotych na budowę obwodnicy Tuchowa.

W pierwszym etapie jest uprzątnięcie tego terenu. Firma najpierw musi oczyścić teren, dokonać rozbiórki infrastruktury – mówi Stanisław Sorys, wicemarszałek Małopolski.

Kolejną inwestycją, która ruszy w tym roku jest budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach z SAG w Tarnowie. To także warta 11,5 mln zł rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka oraz rozbudowa DW 973 Borusowa-Tarnów z budową mostu na Wiśle. W tym roku na tę inwestycję zaplanowano wydanie 10 mln zł. Będzie też kolejny odcinek ścieżki rowerowej Valeo Dunajec od Ostrowa do Wietrzychowic.

Województwo zaplanowało w budżecie także inwestycje związane z tarnowskimi instytucjami kultury. To między innymi Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Chodzi o rewaloryzację, konserwację oraz rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów za 400 tys. zł. To również II etap modernizacji centrum Sztuki Mościce, a dokładniej przebudowa sali widowiskowej za ponad 4,6 mln zł. Inwestycje związane z kulturą i dziedzictwem narodowym znajdują się na drugim miejscu jeśli chodzi o wkład z budżetu Małopolski, to prawie 8 procent całej kwoty.

Posłuchaj relacji:

Patrycja Wolnik