Jak wygląda promocja i reklama w lokalnych mediach?

 

Kolejne zajęcia Małopolskiej Międzypokoleniowej Pracowni Medialnej dotyczyły pracy Biura Promocji i Reklamy w lokalnej stacji radiowej.